| Сравнете цените Sign Up Поръчки 
 

Използвайки услугите на Lonex, вие потвърждавате, че сте прочели нашия набор от нормативни документи и сте съгласни с условията и правилата в тях, както и с всички включени препратки и клаузи.Условия за Ползване на Уеб Хостинг

Lonex.bg - Условия за Ползване на Уеб Хостинг

Услугата, обект на следното съгласие се предоставя от Lonex.bg - фирма 100% собственост на LiquidNet Ltd., регистрирана във Великобритания, с рег. номер 4654498. В този документ Lonex.bg и LiquidNet Ltd. за краткост ще бъдат наричани с общото наименование Lonex.bg.


Като Клиент на Нашите Услуги, ви уведомяваме, че след като регистрирате акаунт в Lonex.bg, Вие автоматично приемате и се съгласявате да спазвате нашите Условия за Ползване на Уеб Хостинг (този документ), както и Политики за Разрешена Употреба. Завършването на поръчка (от уебстраницата за поръчки на Lonex.bg), представлява вашият електронен подпис върху тези два документа.  

Като Клиент на Lonex.bg, Вие се съгласявате, че е отвъд правомощията на компанията да ограничава всеки публичен достъп до данните, позиционирани на сървърите ни, като по този начин не може да гарантира сигурността на вашите файлове. В това отношение, приемате че е ваше задължение да защитавате цялата информация, която сте качили в интернет пространството през уеб хостинг мрежата и поемате цялата отговорност за разкриването на лични данни онлайн, с които би могло да се злоупотребява.

 1. Основно Споразумение

 2. Хостинг Услуги

 3. Активиране на Услугата и Продължителност на Сроковете

 4. Безплатни Домейни

 5. Изтичане и Подновяване на Услугите

 6. Отговорности на Клиента

 7. Забрана за Незаконна Употреба

 8. Електронни Магазини

 9. Сделки от Трето Лице

 10. Анулиране, Възстановяване на Суми и Теглене на Плащанията

 11. Новини и Предстоящи Събития

 12. Обидно Поведение

 13. Форсмажорни Обстоятелства

 14. Предоставяне на Услуги; Декларации и Гаранции

 15. Прекратяване на Услугата

 16. Оплаквания

 17. Контакти с Отдели по Обслужване на Клиенти

 18. Проверки

 19. Възлагане

 20. Прекратяване
 1. ОСНОВНО СПОРАЗУМЕНИЕ

  Условия за Ползване на Уеб Хостинг, заедно с Политики за Разрешена Употреба на услугите и Договорът за регистрация на домейн представляват целия конвенционален акт между Вас - Клиента и Lonex.bg. Компанията ще предоставя Услугите си според правата и задълженията, разяснени в този документ. Неговата цел е да поясни всички аспекти, правила и разпоредби на бизнес отношенията между Вас - Клиента и Lonex.bg. Предназначен е и да запази целостта на това партньорство и да защити двете страни. Споразумението ще влезе в сила, ако/когато това е необходимо, за да бъдат гарантирани скорост, мощност, производителност и надеждност на нашите услуги.

  В случай, че компетентен съд обяви някоя от разпоредбите на Споразумението за невалидно или неприложимо, останалите клаузи запазват валидността си изцяло. Споразумението е валидно за следните клиенти: лице над 18-годишна възраст; юридическо лице - корпорация, дружество и т.н. Ако човек представлява клиент на Lonex.bg, по някаква причина, той/тя трябва да бъде официално упълномощен/a да действа от негово име, с което приема правата и задълженията, вписани в споразумението.

  Това споразумение трябва да се тълкува в съвместимост със законите на Република България и служи в полза на страните по него и съответните им наследници, изпълнители, администратори и правоприемници.

  върнете се в началото

 2. Lonex.bg ХОСТИНГ УСЛУГИ

  Уеб хостинг услуга е вид интернет услуга, която предлага на частни лица и организации/компании необходимите ресурси да хостват техни собствени уеб сайтове и да съхраняват информация, изображения, видео и/или друго съдържание достъпно през World Wide Web. Storage Service Provider(SSP) е компания, която предоставя компютърно пространство за съхранение на информация, както и свързаните с него услуги. SSP предлага също и периодично архивиране (back-up) на информацията.

  Lonex.bg предлага само уеб хостинг услуги, но не и съхранение на данни услуги. Уеб хостинг услугата се състои от:

  ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

  1. Дисково пространство - използваме cluster технология за съхранение на данните. Това означава, че ресурсите на хостинг плановете, предлагани от Lonex.bg не са ограничени само откъм един сървър, а са разпределени между множество машини - гаранция за сигурност и стабилност на сървърите и услугите. То също така гарантира, че ще имате възможността да се възползвате от цялата квота за съхранение, предназначена специално за вашия акаунт. Съществува възможност за поръчване на допълнително дисково пространство. Плащания се приемат предварително за период от една година. Свържете се с отдел продажби за повече информация.

  2. Трафик - всеки хостинг план включва предплатен месечен трафик в мегабайти (megabytes). Тази трафик квота е разпределена между всички сайтове на един хостинг акаунт. В случай, че хостинг акаунта превиши трафик квотата, то той ще бъде спрян до началото на следващия месец, докато квотата не се нулира. Допълнителен трафик е възможен като ъпгрейд (надграждане). Свържете се с отдел продажби за повече информация.

  3. Хоствани домейни - хостинг плановете на Lonex.bg включват домейн хостинг. Всеки хостинг акаунт има лимит на броя домейни, които могат да се хостват в него.

  4. Регистрация/местене на домейн - услуги на обикновена или намалена цена (зависи от домейн разширението - TLD), включени в поръчка с уеб хостинг акаунт. При закупуването на хостинг акаунт имате възможността да се възползвате от регистрация само на един намален (промоционален) домейн. Такси за регистрирани домейни не се възстановяват. Повече информация, свързана с домейните можете да намерите в този документ, в Договор за Регистрация на Домейн и в Политика за Разрешаване на Проблеми Свързани с Домейни.

  5. E-mail акаунти - различен брой e-mail акаунти са разрешени за setup с всеки хостинг план.

  6. MySQL/PostgreSQL бази данни - MySQL база данни са включени във всички уеб хостинг планове. В допълнение е наличен ъпгрейд под формата на допълнителни база данни. По избор могат да бъдат включени и PostgreSQL база данни. Свържете се с отдела по продажби за повече информация.

  7. Памет за База Данни - Lonex.bg предлага неограничено пространство за база данни заедно с всеки хостинг план. Въпреки това, акаунти с много обемни единични база данни могат да окажат ефект върху цялостната работа на сървъра. Ние препоръчваме да държите обема на база данни под 200 MB. Lonex.bg може да поиска съкращаване на съхранената памет, или да спре с или без предупреждение акаунти, чиито база данни са над 500 MB.

  8. IP Адреси - Lonex.bg хостинг акаунтите не включват IP адреси. За много клиенти IP адресът е необходимост, която позволява стартирането на SSL хостове, ето защо вие можете да поръчате IP адрес от нас. Плащания се приемат предварително, като минималният период е една година. Свържете се с отдела ни по продажби ако имате нужда от допълнителна информация.

  9. SSH - В случай, че хостинг акаунта не включва SSH, моля свържете се с представител на Lonex.bg, за да получите допълнителна информация как да го поръчате. Плащания се приемат предварително, като минималния период е една година.

  10. ID Защита (Защита на личните данни) - Тази услуга скрива личната информация в WHOIS детайлите на домейна. При заявка за всички хостинг планове, но налична само за определени домейн разширения.

  Подробна информация за всички функции на уеб хостинг пакетите можете да намерите в страниците за уеб хостинг плановете.

  ПЛАЩАНИЯ

  Когато регистрирате акаунт в Lonex.bg, Вие се съгласявате да плащате за период от една година (365 дни) и да спазвате нашата Политика за Проверка на Поръчките. Нашият отдел по продажби стриктно контролира всички поръчки и внимателно обработва всяко плащане, за да гарантира, че недоброжелателни потребители няма да се възползват от нашата уеб хостинг система.

  В случаи на плащания през PayPal и с American Express кредитни карти ще се активира 12-месечен период за таксуване. В случай, че клиентът иска да прекъсне плащанията си, то това може да бъде направено от Recurring Manager в уеб хостинг контролния панел. Lonex.bg ще таксува клиентите си въз основа на цените, обявени по време на завършване на неговата регистрация.

  Компанията си запазва правото да променя цените на пакетите, когато е необходимо. Това означава, че текущата ценова листа за уеб хостинг услугите може да се различава от таксите, които плащате за вашия хостинг акаунт.

  Всеки наш клиент ще може да се възползва от хостинг пакетите, които той/тя е поръчал/а на уводни цени и с един и същ набор от функции в хода на целия срок на договора. Lonex.bg си запазва правото да променя функции по пакетите в полза на клиентите.

  ГАРАНЦИИ

  Lonex.bg гарантира 99,9% uptime на услугата и стабилност на сървърите. Изключение от тази гаранция са проблеми, свързани с:

  1. Повреди по хардуера на сървърите;

  2. Прекъсвания на услугата от страна на клиента, независимо дали е заради негова грешка или е придружено с определена цел. В този случай Lonex.bg не е отговорен за времето, през което услугата е неактивна.

  3. Грешки, причинени от софтуер, който не се поддържа от Lonex.bg. Ако възникне хардуерен проблем, породен от действията на клиента, то Lonex.bg не носи отговорност за последвалото временно спиране на услугата.

  За повече информация, моля прочетете Гаранции за Нивото на Обслужване.

  АРХИВИРАНЕ НА АКАУНТ/ДАННИ

  Бекъп услугата (архивирането) се предлага като знак на уважение към клиентите и поради тази причина, Lonex.bg не е отговорна за данните, складирани във вашите акаунти. Вие, като клиент се съгласявате да поемете пълната отговорност за всички файлове във вашия акаунт и да съхранявате резервно копие на данните, които съхранявате на сървърите ни, както и на база данните, които сте създали. Бекъпите се съхраняват в период от 7 дни. След този период, определен архив не може да бъде възстановен.

  Генерален бекъп: По подразбиране наличното пространство за съхранение на данни за всеки клиент е 5 GB. Акаунти, с големина на данните над 5 GB не могат или поне не изцяло да бъдат архивирани. Допълнително пространство за бекъп може да бъде поръчано от секцията за надграждания в уеб хостинг контролния панел. Предлагаме бекъп услуги за акаунти с дисково пространство, под поръчаното дисково пространство. Например, ако поръчате квота лимит до 20 GB, ние ще правим бекъп на файловете ви докато акаунтът ви не стигне лимита от 20 GB. При достигането му - бекъп скрипта спира да работи.

  Бекъп на база данни: Скрипта за архивиране на база данни НЯМА да прави бекъп на база данни, съдържащи повече от 256 таблици. База данни, над този лимит, ще заемат твърде много сървърни ресурси, които са необходими за извършването на този процес.

  върнете се в началото


 3. АКТИВАЦИЯ НА УСЛУГАТА И УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ

  АКТИВАЦИЯ НА УСЛУГАТА

  За новорегистрирани клиенти - услугите се активират веднага, след като служител на Отдел Продажби се свърже с клиент по телефон, за да потвърди детайлите за плащане (изискване, необходимо поради увеличения брой онлайн измами, както и да се предотвратят такива в мрежата на компанията). Процедурата по верификацията на плащането е задължителна и ако не успеем да потвърдим плащането до 48 часа от момента на плащането, таксите се връщат на клиента и поръчката се отменя.

  За съществуващи клиенти - услугите за тези клиенти, включително надграждане на услугите и подновявания се активират веднага, след като отделът по продажби получи плащането.

  УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ

  Споделени уеб хостинг акаунти - всички нови уеб хостинг акаунти в мрежата на Lonex.bg са валидни за една година. Те могат да бъдат подновявани за още една година, която ще бъде добавена към официалната дата на изтичане на вашия акаунт. Всички акаунт надграждания от уеб хостинг контролния панел са валидни и функционални, до момента на изтичане на акаунта..

  Регистрация/Местене на домейн - Lonex.bg предлага регистрация/трансфер за всички домейни от най високо ниво (Top-Level Domains), описани в таблицата отдолу. Такива домейн разширения могат да бъдат поръчани заедно с уеб хостинг акаунт (на промоционални цени) или отделно - като надграждане от уеб хостинг контролния панел (на обикновени цени). Таблицата отдолу изписва минималния и максималния регистрационен период, както и обикновените цени.

  TLD мининален/максимален период на регистрация @ минимална цена на период
  .com 1/10 години @ $11.00 USD на година
  .net 1/10 години @ $11.00 USD на година
  .org 1/10 години @ $11.00 USD year
  .info 1/10 години @ $11.00 USD на година
  .us 1/10 години @ $11.00 USD на година
  .co.uk 2 години @ $24.00 USD
  .de 1/10 на година @ $30.00 USD per на година
  .eu 1 година @ $20.00 USD
  .com.mx 2 години @ $240.00 USD
  .org.uk 2 години @ $24.00 USD
  .me.uk 2 години @ $24.00 USD
  .ca 1/10 години @ $30.00 USD на година
  .biz 1/10 years @ $11.00 USD на година
  .tv 1/10 години @ $70.00 USD на година
  .cc 1/10 години @ $40.00 USD на година
  .name 1/10 години @ $20.00 USD на година
  .cn 1/5 години @ $35.00 USD на година
  .com.cn 1/5 години @ $35.00 USD на година
  .net.cn 1/5 години @ $35.00 USD на година
  .org.cn 1/5 години @ $35.00 USD на година
  .com.tw 1/10 години @ $60.00 USD на година
  .org.tw 1/10 години @ $60.00 USD на година
  .idv.tw 1/10 години @ $60.00 USD на година


  върнете се в началото

 4. ПРОМОЦИЯ - БЕЗПЛАТЕН ДОМЕЙН

  Периодично компанията ни прави промоции, предлагайки БЕЗПЛАТНИ домейни, за клиенти поръчващи нов хостинг акаунт. Тази специална оферта е валидна само за ПРОМОЦИОНАЛНИ TLD. В случай на използване възможността за връщане на парите, то тогава клиента трябва да заплати пълната сума за домейна (9,95лв за една година). Собственикът на домейна ще има достъп до акаунт за управление на домейна, както и ще има възможността да мести домейн регистрацията към друг регистрар.

  върнете се в началото

 5. ИЗТИЧАНЕ И ПОДНОВЯВАНЕ НА ХОСТИНГ УСЛУГИТЕ

  ХОСТИНГ УСЛУГА

  Хостинг услугата е активна за една година (365 дни). След изтичането на този период, акаунтът автоматично се закрива и ще остане в този вид, докато Клиента не плати за неговото подновяване (отново за една година). В случай, че клиента не поднови неговия/нейния хостинг акаунт, то той ще остане БЛОКИРАН. Данните от хостинг акаунта ще се пазят за два месеца, като след изтичането на този период ще бъдат перманентно изтрити.

  E-mail съобщения, свързани с изтичането на хостинг акаунта ще бъдат изпращани два пъти - 14 дни и 7 дни преди датата на изтичане на хостинг акаунта. За да получи тези нотификации, клиента трябва да предостави валиден e-mail адрес. Lonex.bg не носи отговорност за недоставени съобщения, поради проблем с e-mail адресите на получателите.

  Домейни

  Домейните са валидни за периода на регистрацията (домейни могат да бъдат регистрирани за период от 1 до 10 години, като това зависи от TLD разширението. След изтичането на домейн, следват няколко етапа по неговото подновяване.

  • Redemption Grace Period - GRP (Период за откупуване на домейна) е период на нивото на регистъра, който стартира около 30 дни след като определен домейн е изтекъл. По времето на този период, домейн се пази от регистрара преди да бъде изтрит. Регистрантът на домейна може да предотврати изтриването на домейна, но този процес изисква заплащането на определени такси. RGP таксата зависи от домейн разширението и от самия регистрар, с който е регистриран домейна, както следва:
   Регистрар TLD RGP такса
   LiquidNet .com, .net, .org, .info, .biz $90.00
   LogicBoxes .eu, .us, .in, .cc, .tv $90.00
   eNom .com, .net, .org, .info, .biz, .co, .asia, .ca, .name, .mobi, .tw, .com.tw, .org.tw, .idv.tw, .pro, .me $270.00
   Този период увеличава времето, необходимо за подновяване на домейн. Въпреки това, всеки уеб сайт и мейл услуги ще спрат да работят, веднага щом домейнът влезе в този период. Домейните, които навлязат в RGP, автоматично се премахват от домейните в глобалния DNS.
  • Удължен период за откупуване (Extended Redemption Grace Period) - този период добавя 7 - 30 дни към redemption периода за определен домейн. По време на този период собственикът на домейна може да предотврати изтриването на домейн, свързвайки се с регистрара.
  • След изтичането на този период, идва Период на Изтриване на домейна - 5 дневен период, по време на който домейнът не може да се поднови, както и да се регистрира, докато не бъде напълно изтрит.
  • Период на Освобождение от Регистрара - домейните се връщат обратно в публичното пространство и са свободни за регистрация.

  Съветваме клиентите да подновяват домейн регистрациите преди началото на периода на откупуване. Когато даден домейн премине този период, ние не сме в състояние да предотвратим това той да бъде премахнат от DNS системата, както и спирането на уебсайтовете, свързани с него.

  По време периода на откупуване, ние можем да помогнем на клиентите с предотвратяването от изтриване на домейн, само ако домейна е регистриран при нас. Клиентите трябва да заплатят такса от $270.00 USD, за да бъде подновен домейна. ако домейна е регистриран с друг регистрар, то клиентът трябва да се свърже с неговото представителство, за да получи необходимата помощ.  върнете се в началото

 6. ОТГОВОРНОСТИ НА КЛИЕНТА

  РЕГИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА АКАУНТ

  Използвайки услугите, предоставени от Lonex.bg, Клиентът се задължава да:

  • Предоставя вярна, точна и пълна информация, свързана с тях в онлайн регистрационната бланка. Периодично да обновяват регистрационните данни, така че да ги поддържат точни, верни и пълни. Ако клиентът предостави информация, която не е вярна, неточна или непълна, Lonex.bg си запазва правото да прекрати или изключи акаунтът и да откаже всякакво бъдещо предоставяне на услуги за този клиент. Ако неверните детайли са използвани, за да се избегне Данък Добавена Стойност, то клиента може да бъде подведен под отговорност от съответната национална данъчна агенция.

  • Представяйки промени в детайлите за контакти, клиентите са задължение да уведомят Lonex.bg в срок до 10 работни дни, след като промените са валидирани. Това може да бъде направено през Уеб Хостинг Контролния Панел, но не и e-mail. Това изискване също е в сила и за страната на Lonex.bg, тоест клиентите ще бъдат уведомени, в случай зе компанията прави промени по информацията за контакти. По този начин е гарантирана безупречна комуникация между двете страни.

  • Клиентите ще получат всички необходими детайли за техния акаунт, след като процесът на регистрация е приключен. Клиентите са отговорни за конфиденциалността на техните пароли и акаунти, както и за всички действия свързани с акаунта и прилежащата към него парола. Клиентите се съгласяват да: а) веднага да уведомят Lonex.bg, в случай на неоторизиран достъп до техния акаунт или за какъвто и да е пробив в сигурността) б) да се уверят, че излизат безопасно от техните акаунти, след всяка сесия. Lonex.bg не може и няма да бъде отговорен за всяка загуба или повреда на акаунт информация, произтичаща от неспазване на тази разпоредба, от страна на клиента.

  • Ако хостинг акаунт е регистриран с детайли, различни от детайлите на човека, който е платил за акаунта, то в случай на неразбирателство/проблем, Lonex.bg си запазва правото да предостави достъп до акаунта, само на човека, който е платил за услугата - за собственик на акаунта се счита лицето, платило за услугите, предоставяни от Lonex.bg.

  • Ако собственик на хостинг акаунт е починал преди изтичане на неговия/нейния акаунт, Lonex.bg ще изисква свидетелство за смърт или друг вид юридически документ, който може да представи официални доказателства за този факт. Лицето, което предоставя информацията, ще бъде държано под отговорност, в случай че тази информация е фалшива или неточна. Lonex.bg ще бъде единственият арбитър при преценката дали документите са автентични или не. Копие на получените документи ще се съхранява до изтичането на хостинг акаунта.

  АКАУНТ УПОТРЕБА

  • CPU употреба - Използването на процеросните ресурси е предмет на някои разпоредби. Всеки хостинг акаунт може да използват до 10% от CPU мощността не по-дълго от 180 секунди, и/или определен процент определен за 24 часа от конфигураторните функции на хостинг плана. Уеб хостинг плановете на Lonex.bg включват следните процесорни квоти (за 24 часа):

   Уеб хостинг план CPU употреба
   Personal 4.5%
   Business 4.5%
   Corporate 5%
   Enterprise 7.5%

   Lonex.bg съветва клиентите си да бъдат много внимателни, използвайки CPU ресурсите за техните акаунти. Компанията си запазва правото да блокира файлове или скриптове, които изискват голям CPU ресурс. Също така може да блокираме клиентски акаунт, в случай на засечен проблем между споделени акаунти на сървър или заради причинени смущения в неговите функции. Ако блокираме или изключим акаунт, собственикът ще бъде уведомен за ситуацията и ще му бъде предоставено обяснение за ситуацията, и/или ще му бъде изпратена оферта за увеличаване на плана до нает или semi-dedicatd сървър.

  • E-mail - не е позволено на потребителите да пращат повече от 1500 мейл съобщения на ден / 150 мейл съобщения на час за всеки хостинг акаунт (всеки мейл може да бъде изпратен до максимум 50 получателя). Когато изпращат съобщения през Mailing Списъците, на потребителите не им е позволено да пращат повече от 1500 мейл съобщения на ден (или 1 мейл на 1500 абоната). Всеки уеб хостинг акаунт е снабден с 40 GB свободна e-mail памет, която е споделена между всички пощи, създадени на определен акаунт. Всяка една отделна поща има собствен лимит от 10 GB e-mail памет. Броят на e-mail съобщения в дадена поща не може да надвишава 200.000.

  • Файлова квота: Lonex.bg не налага ограничение на броя на файлове, които могат да се намират в нашите хостинг планове.

  • Дисково пространство и трафик- Lonex.bg предлага огромно дисково пространство и мрежови трафик. Клиентите не трябва да позволяват на други уебсайтове или хостинг сървъри да се свързват към файловете, в техните уеб хостинг акаунти и по този начин да крадат мрежови трафик. За да се избегне неправомерно разпределение на ресурсите, както и споделяне на незаконно съдържание, Потребителите нямат право да използват своите хостинг акаунти като отдалечен сървър за съхранение само или единствено с цел споделяне на снимки, програми или звукови файлове. Поне 80% от всички файлове и/или цялото използвано количество в MB (включително MP3, WAV, RA, GIF, JPG, ZIP, RAR, но не ограничено само до тези типове файлове) във всеки хостинг акаунт, трябва да са част от активно уеб сайт съдържание, тоест всички файлове трябва да имат пряка връзка с HTML или PHP файлове, свързани с тях. Също така подобни файлове не трябва да харчат повече от 50% от тоталният клиентски месечен трафик. При иск от нашия екип за обслужване на клиенти, направен през ticket системата, всеки клиент трябва да може да докаже, че даден файл е съставна част от действителна уебстраница, а не е само съхранен на сървъра. Като отговорът трябва да бъде даден в рамките на 24 часа след искането. Ако клиент не успее да отговори до 24 часа, Lonex.bg си запазва правото да изключи акаунта или да изтрие файловете от сървъра. В този случай връщане на парите, похарчени за уеб хостинг услугата не е възможно да бъде извършено (гаранцията за връщане на парите е невалидна).

  • MySQL употреба - всяка база данни, хостната в нашата система може да бъде използвана само за потребителя, който я е създал. Друг потребител, чийто акаунт се хоства на същия или друг сървър, не може да използва база данни, създадена в споменатия потребителски акаунт. MySQL база данни има лимит от 45 000 заявки на час. Ако сте достигнали този лимит няма да може да използвате повече заявки. След един час отново ще имате достъп до база данни и броячът на заявки ще бъде рестартиран. Може да правите максимум 15 едновременни връзки към MySQL база данни.

  • Достъп и Error логове - Списък с достъп и error логове - списъкът за един акаунт не трябва да превишава 500 MB.

  УПОТРЕБА на СЪРВЪР и ХОСТВАНО СЪДЪРЖАНИЕ

  • Съдържанието на сървъра трябва да отговаря на параметрите в дози документ, както и на Политики за Разрешена Употреба. Изискванията за уеб съдържание забраняват публикуване на незаконно съдържание или на съдържание, считано за неподходящо. Ако услугите на Lonex.bg се използват за незаконни цели като SPAM или UCE, то тогава тези акаунти ще бъдат изтрити. Lonex.bg забранява опити за незаконен достъп към друга хостинг машина или мрежа чрез софтуер и хардуер, хостнати на сървър, собственост на компанията. За повече информация, моля обърнете внимание на следващия параграф от този документ. Ако имате въпроси, не се колебайте да се свръжете с представител на Lonex.bg.

  • Употребата на временни линкове не се дефинира като кражба на трафик. Клиентите не трябва да използват тези линкове, като основни такива. Обработка на трафика не е препоръчителна. Lonex.bg не може и няма да бъде държан отговорен за промени, свързани с тези линкове. Клиентите се съветват да ги използват временно и пренасочват трафика към техните собствени домейни.

  "НЕОГРАНИЧЕНА" УПОТРЕБА - ПОЛИТИКА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

  Терминът "Неограничен" се използва да опише количеството ресурси, отпуснати за всеки хостинг план на Lonex.bg, който няма предварително зададени стойности (на пример - неограничен трафик, неограничено дисково пространство, неограничен брой e-mail адреси или неограничени ресурси). Като не поставяме лимит към ключови ресурси, ние можем да предложим на клиентите ни проста и последователна ценова схема. В резултат на това даден сайт може да има периоди на голяма популярност, в резултат на което се появява нуждата от по-големи ресурси за съхранение. Всичко това е възможно без необходимостта от закупуване на допълнителни услуги или надграждания..

  Във всички случаи, когато дадена услуга е определена като "Неограничена", то това е предназначено за нормална уеб хостинг употреба - всички дейности, които може да доведат до огромна употреба на сървърни ресурси са забранени.

  Всички неограничени сървърни оферти не са създадени да позволяват на единичен потребител да влияе на цялостната характеристика на хостинг машина. Lonex.bg ще направи всичко по силите си да предостави на неговите клиенти допълнителни ресурси, когато е възможно, включително релокацията на клиентския хостинг акаунт към друг, по-бърз сървър. Ако неправомерна употреба на хостинг акаунт доведе до негативни последици за физическия сървър, компанията си запазва правото да прекъсне/прекрати връзката до споменатия сървър, да прекрати клиентския акаунт, или да премахне злонамерния уебсайт, електронна поща, както и директно да изтрие клиентския акаунт по преценка на изпълнителното лице.

  върнете се в началото

 7. ЗАБРАНА ЗА НЕЗАКОННА УПОТРЕБА

  Като клиент на Lonex.bg, Вие се съгласявате, че няма да използвате услугите на компанията за цели, които са незаконни или забранени от Споразумението за приемлива употреба. Сървърите на Lonex.bg могат да бъдат използвани само за легални цели, като ще се противодейства на всеки опит за предприемане на незаконни или забранени действия, използвайки услугите/сървърите на Lonex.bg.

  Клиентите са отговорни за съдържанието на техните съобщения. Използвайки услугите на Lonex.bg, в комбинация с проучвания, състезания, пирамидални схеми, верижни писма, нежелана поща, спам или някакви дублиращи или нежелани съобщения (търговски или други) е забранено.

  В това число Lonex.bg изрично забранява всякакъв вид нарушения на държавни разпоредби, включително разпространението на: материал с авторски права, нецензурен или заплашващ сигурността, както и материал защитен с търговски тайни. Сървърите на Lonex.bg не могат да бъдат използвани за размножаване, разпространение, съхранение, обработка, складиране или манипулация по какъвто и да е начин на материал с развратно, нецензурно, порнографско съдържание или какъвто и да е друг материал, който е считан за недопустим от Условия за Ползване (този документ) и Политики за Разрешена Употреба. Потребителите нямат право да правят опити за неразрешен достъп до която и да е услуга предлагана от Lonex.bg, други потребителски акаунти, компютри или мрежи , чрез хакване, разбиване на пароли или по друг такъв начин. Потребителите нямат право да злоупотребяват с материали или информация по какъвто и да е начин, неволно направена достъпна от Lonex.bg.  

  Служителните на Lonex.bg ще упражняват стриктен контрол над всички получени поръчки и по тяхна преценка ще решават кои поръчки не съответстват на официалните изисквания за употреба на сървърите. Компанията си запазва правото да откаже услуги на нелегални клиенти. Lonex.bg си запазва правото когато сметне за необходимост, да разкрие информация, за да осигури спазването на закони, наредби, или правителствени изисквания, или да редактира, откаже да публикува или да премахне информация или материали.


  върнете се в началото

 8. ТЪРГОВСКИ УЕБСАЙТОВЕ

  При закупуване на място на сървърите Lonex.bg за създаване на онлайн магазини или свързани с електронна търговия дейности сайтове, клиентите се съгласяват да поемат пълната отговорност за разработването, посоката на развитие и поддържането на техните уебсайтове, онлайн магазини и онлайн комерсиални дейности в рамките на тази сайтове. Клиентът е единственият отговорен за плащанията и таксите, свързани с този вид уебсайтове. Клиентът носи отговорност за осигуряването на сигурност и конфиденциалност на всякаква информация, свързана с неговите клиенти (номера на кредитни карти и др.). Всеки клиент е отговорен за продуктите и услугите, които предлага, както и за цялото съдържание и материали, които са видими онлайн в комерсиалните уебсайтове, включващи:

  • точност на съдържанието за клиенти, както и точно и ясно съдържание/описание на предлаганите продукти и услуги;
  • сигурност, че съдържанието и материалите, посочени в онлайн магазина или на неговите продукти не нарушават нечии права;
  • сигурност, че съдържанието и материалите, посочени в онлайн магазина или на неговите продукти, не е незаконно

  Всеки клиент гарантира пред Lonex.bg, че той/тя притежава правата да използва клиентска информация и прилежащите материали към нея - текстове, графики, звуци, музика, видео, програми, скриптове и applets. Всеки клиент дава гаранция пред Lonex.bg, че използването, възпроизвеждането, разпространенито и предаването на клиентско съдържание и всякаква друга информация и материали, съдържащи се вътре не, и няма да:

  • нарушат или злоупотребят с авторски права, патенти, търговски марки, търговски тайни или други права на собственост на трето лице;
  • нарушават закони или да правят фалшиви реклами, да създават нелоялна конкуренция, да очернянят или нарушават неприкосновеността на личния живот; да не нарушава правото на публичност или друг закон или подзаконов нормативен акт

  Всeки клиент оправомощава Lonex.bg да възпроизвежда, копира, използва и разпространява цялото съдържание или част от него, за да осигури правилното извършване на услугите. Lonex.bg решава по своя преценка,степента до която тези операции трябва да се извършват.

  върнете се в началото

 9. СДЕЛКИ ОТ ТРЕТО ЛИЦЕ

  Всякакви отношения с трети лица (вкл. рекламни) извършени, използвайки услугите Lonex.bg, включително участие в промоции, плащане на стоки и услуги, и/или всякакви други условия и гаранции, свързани с такива отношения или промоции, са единствено между Клиента третото лице. Lonex.bg не носи отговорност за тези отношения.

  върнете се в началото

 10. АНУЛИРАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПАРИТЕ и ГАРАНЦИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПАРИТЕ; ОТКАЗ ОТ ПЛАЩАНЕ

  АНУЛИРАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПАРИТЕ

  Акаунтите на Lonex.bg се регистрират след предплащане на услугата. Клиентите имат правото да откажат създаването на/вече създаден акаунт по всяко време. Те ще получат обратно цялата сума, похарчена за услугата, но само ако молбата за спиране на акаунта е подадена не по-късно от 30 дни от датата на закупуване на акаунта.

  За да спре акаунт, Клиентът трябва да прати e-mail или ticket до Отдел Продажби и да предостави всички данни, поискани от служителите на този отдел. Други молби за спиране на акаунт, оформени по друг начин няма да бъдат приемани. Всички бонуси предлагани на клиента след регистрацията също ще бъдат спрени.

  Регистрация/местене на домейни, надграждане на услуги и подновявания на уеб хостинг плановете се третират като услуги, които са невъзвръщаеми (вижте по-долу) и не може да се възстановяват, каквито и да е суми, свързани с тях, както и не може да бъдат спрени, след като са били активирани по молба на клиента. Клиентите ще имат възможността да преместят техен домейн/и, без ограничение на хоста.

  Закъснели анулации, както и акаунти анулирани от LiquidNet Ltd., поради нарушения не се включват в 30дневната гаранция за връщане на парите.

  Всички молби за възстановяване на парите през VISA, MasterCard, American Express и Discovery се обработват в рамките на 48 часа от подаване на заявката. (през e-mail или ticket, както е споменато по-горе). Средствата ще бъдат изпратени обратно в кредитния/дебитния баланс..

  Всички молби за възстановяване на парите през PayPal се обработват в рамките на 48 часа от подаване на заявката. (през e-mail или ticket, както е споменато по-горе). Средствата ще бъдат върнати обратно в PayPal акаунта на клиента.

  ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПАРИТЕ

  Lonex.bg предлага 30-дневна гаранция за връщане на парите. Ако, поради някаква причина сте недоволни от предлаганите хостинг услуги ние ще ви върнем похарчените средства, по всяко време през първите 30 дни след регистрацията на хостинг акаунта. Може да изпратите молба за възстановяване в ticket от уеб хостинг контролния панел или да ни изпратите email до billing@lonex.bg, след което ще получите пълно възстановяване на парите, похарчени за всеки хостинг план.

  SSL сертификатите, като услуга от трето лице, не подлежат на 30 дневната гаранция, която Lonex.bg предлага за хостинг услугите на компанията. Парите за SSl сертификат може да се върнат в срок до 7 дни, след датата на покупката.

  Всички периодични плащания и всички плащания направени през Western Union или банков превод не се възстановяват и не са субект на 30-дневната гаранция за връщане на парите..

  НЕВЪЗВРЪЩАЕМИ УСЛУГИ

  НЕВЪЗВРЪЩАЕМИ УСЛУГИ: всички подобрения на услугата, зареждания на онлайн портфейла и подновявания на хостинг планове, поръчани през уеб хостинг контролния панел; всички едно- или многогодишни домейн регистрации или местения, поръчани през уеб хостинг контролния панел.

  Всички домейн регистрации и домейн трансфери са финални и не включват гаранция за връщане на парите и ще са част от такса, която се формира от актуалната непромоционална годишна цена за поръчано домейн разширение, умножена по броя години на регистрацията или трансфера. Всички невъзвръщаеми услуги се приспадат от парите, които подлежат на връщане. Невъзвръщаеми услуги, поръчани при регистрацията на хостинг план подлежат на частично връщане на средствата. Таблица, съдържаща информация с непромоционалните цени на всички домейни, предлагани от Lonex.bg, можете да намерите в третата част на този документ.

  ОТКАЗ ОТ ПЛАЩАНЕ

  Отказът от плащане не се счита като начин за възстановяване на парите. Всеки клиент, който стартира плащане с кредитна карта, за да погаси сметка или да направи поръчка в Lonex.bg (и съответно - Liquidnet Ltd.) ще бъде обект на пълно разследване.

  Когато регистрирате уеб хостинг акаунт в Lonex.bg, клиентът се съгласява с условията разяснени в Политики за Разрешена Употреба и с Условия за Ползване на Уеб Хостинг (този документ). По този начин, Lonex.bg, както и нашите оторизирани търговци (PayPal, WorldPay, 2CheckOut), ще прибегнат до тези документи като доказателство за съгласието на клиента, особено в случай, когато клиентът изпраща запитване връщане на плащане въз основа на точки, които той/или тя са приели първоначално, но сега се опитва да опровергае.

  Ако/когато представителите на Lonex.bg получат иск за връщане на пари (chargeback), веднага ще се опитат да се свържат с клиента. Междувременно клиентският акаунт е спрян, поради съображения за сигурност и ще остане деактивиран докато причините за иска за връщане на парите не се разясни и не се вземе решение за по-нататъчни действия.

  Ако молбата за връщане на парите се окаже породена от неразбирателство, ще се стартира обратната процедура по плащане с нашите оторизирани търговци и акаунтът ще бъде активиран отново.

  Ако потребител е изпратил иск за връщане на парите, базиран на безпочвена аргументация, то тогава Lonex.bg ще влезе в диспут с неговите търговци и използва Условия за Ползване на Уеб Хостинг и документа за Допустимо използване на услугата ще бъдат вкарани като доказателство за представеното потребителско съгласие. След като вземат в предвид всички разпоредби в тези нормативни документи, ще бъде решено дали клиентът има достатъчно основания да си върне парите или Lonex.bg има право на обратно плащане.

  В случай, че потребител с нечисти намерения пожелае да си върне парите, то процедурата няма да бъде задействана, а хостинг акаунтът му ще бъде спрян.

  върнете се в началото

 11. ПРОГНОЗИ и НОВИНИ

  Някои от Lonex.bg новините може да съдържат твърдения и прогнози, като софтуерни обединения, ъпдейти, промоции, хостинг интродукция и други. Възможно е тези новини да се различават от бъдещите действителните обстоятелства, тъй като те се третират като намерения и планове за действие по отношение на предстоящо събитие.

  Прогнозите могат да бъдат разпознати при наличието на индикаторни думи като "вярва", "предвижда", "планира", "може", "надява", "ще", "очаква", "има за цел да , "" с намерение "," потенциал "и т.н. Въпреки това, наличието им не е предпоставка статии и/или новини да бъдат третирани като прогнози.

 12. ОБИДНО ПОВЕДЕНИЕ

  Всяко непристойно поведение към служител на Lonex.bg ще бъде считано за неподходящо и неприемливо. Очаква се всеки клиент да комуникира учтиво и с професионален маниер с представителите на компанията, независимо дали говорите с тях по телефон, чат или чрез ticket система. От всеки Клиент се очаква да избегне каквато и да е форма на емоционален изблик или неподходящ език, или всеки друг опит да бъде подкопана добрата етика в комуникацията и отношенията между хората. Всеки акт (устен или писмен) на обидно, оскърбително, неуважително или снизходително поведение се тълкува като нарушение на този документ. Lonex.bg си запазва правото да прецени по своя преценка кое поведение да се счита за нарушение на правилата и да предприема по-нататъчни действия, включително да отказва връщане на парите на клиенти, нарушили това правило.

  върнете се в началото

 13. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

  Lonex.bg НЕ МОЖЕ и НЯМА да носи отговорност за невъзможност или забавяне при изпълнението на професионални задължения, в резултат от обстоятелства извън физическия контрол на компанията. Такива обстоятелства са прекъсване или забавяне в областта на транспорта, липсата, прекъсването или забавянето на телекомуникациите или услуги от трето лице (включително обновяване/зареждане на DNS), неактивност на софтуер или хардуер, който не е поддържан от Lonex.bg, или невъзможност да се получат материали, оборудване или енергия, използвана за поддържането на услугите.

  върнете се в началото

 14. ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛУГИ; ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ

  Lonex.bg не носи отговорност при проблеми с връзката в случай че хостинга на даден потребител е свързан с прекъсване на дадени услуги. Lonex.bg не поема никаква вина за каквато и да е повреда в предлаганите услуги, или при невъзможност да достави или запази връзка с потребител или лични настройки.


  върнете се в началото

 15. ОТКАЗ ОТ УСЛУГИТЕ

  Lonex.bg си запазва правото да откаже доставянето на услуги и да прекрати това споразумение с предварително уведомление за определен или неопределен период от време. Ако причината за това е неспособността на Клиента да спази Условия за Ползване на Уеб Хостинг, няма да му бъдат върнати средствата за периода, в който услугата му е била неактивна. Ако Клиентът не е нарушил Условия за Ползване на Уеб Хостинг, и/или Допустимите Условия за Ползване и/или други споменати споразумения с Lonex.bg - Клиентът ще получи частично възстановяване на парите, за периода в който акаунта не е бил активен.

  върнете се в началото

 16. ПРОЦЕДУРИ ПО ОПЛАКВАНИЯ

  Компанията се е посветила на това да предлага най-доброто ниво на обслужване на клиенти и предоставяне на услуги. Ако се чувствате незадоволени в какъвто и да е аспект от нашите услуги, ви насърчаваме да се възползвате от нашата процедура за оплаквания, обяснена в детайли по-долу.

  За да структуритате оплакване, моля пратете ни съобщение по email до complaints@lonex.bg, уточнявайки естеството на проблема, пред който сте изправени. Молим да ни предоставите колкото се може повече информация за вашия конкретен случай. Колкото по-запознати сме със ситуацията, толкова по-бързо и адекватно ще разрешим вашия проблем.

  Ето няколко стъпки за това как да адресирате всяко оплакване:

  1. Lonex.bg ще потвърди получаването на вашата жалба в писмен вид, за да ви уведоми че жалбата ще бъде разгледана незабавно. Lonex.bg си запазва правото да не разследва оплаквания, които са очевидно несериозни, оскърбителни или обидни.

  2. Служител на компанията ще разгледа вашия случай, след това ще потърси най-подходящото решение на този казус и ще ви информира за периода от време, след който трябва да получите отговор.

  3. Ако служител на Lonex.bg не е в състояние да разреши вашия проблем в обявения срок, вашето оплакване ще бъде пренасочено към някой от Мениджърите по Обслужване на Клиенти.

  4. Ако някой от тези мениджъри също не успее да ви предложи подходящо решение, то тогава вашия проблем ще бъде пренасочен към Директора на компанията, който ще разследва ситуацията и ще гарантира, че всички необходими мерки са взети. Директорът ще Ви отговори в срок от два работни дни, а отговорът с решение ще бъде предоставено до пет работни дни.

  5. Алтернативен метод за подаване на оплаквания е изпращането на факс до следният номер: +1.510.868.6446

  върнете се в началото

 17. КОНТАКТИ С КЛИЕНТИ

  Клиентите на компанията могат да се свържат с отделите по обслужване на клиенти по следните начини:

  1. Отваряйки ticket през уеб хостинг контролния панел (секцията Помощен Център - Отвори Нов ticket)

  2. Телефон или Факс:

  БЕЗПЛАТЕН ТЕЛЕФОН ЗА САЩ: +1-866-841-6141
  МЕЖДУНАРОДЕН ТЕЛЕФОН: +1-773-305-5641
  UK ТЕЛЕФОН : +44-12-2580-8659
  AU ТЕЛЕФОН : +61-2-6108-4354
  US ФАКС: +1-510-868-6446

  3. Изпратете писмо до:

  LiquidNet Ltd.
  13 Craigleith
  7 Kersfield Road
  Putney, London SW15 3HN
  United Kingdom

  върнете се в началото

 18. РЕВИЗИИ

  За да подобри предлаганите услуги, Lonex.bg си запазва правото да променя тези правила и условия по всяко време, без предупреждение. Клиентите се насърчават да следят този документ периодично

  върнете се в началото

 19. ПРЕХВЪРЛЯНЕ

  Потребителите нямат правото да прехвърлят настоящия договор без изричното позволение на Lonex.bg. Споразумението е в обща полза на клиентите и Lonex.bg, техните наследници или правоприемници.

  върнете се в началото

 20. ПРЕКРАТЯВАНЕ

  Съгласявате се, че Lonex.bg по своя преценка може да премахне вашата парола, акаунт или достъп до дадена услуга, както и да премахва цяло или частично съдържание, което сте качили на хостинг акаунта ви, в случай че нарушите това споразумение.

Център за обслужване на клиентиТЕЛЕФОННИ ЛИНИИ:
+1-855-211-0932 (БЕЗПЛАТЕН)
+1-773-305-5641
+44-12-2580-8659
+61-2-6108-4354
ВАЖНО: Моля, кажете нашето ID: 80776

ТЕЛЕФОНИТЕ СА АКТИВНИ:
Понеделник до Петък
10.00 AM - 12.00 AM GMT/UK
05.00 AM - 07.00 PM EST/USA
Свържете се с нас